Sylvie Tison Teng

Maître REIKI

- Reiki Usui III
- Reiki Karuna
Magnétisme

Philippe Medium


http://philippemediumtoulouse.blogspot.fr/